[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 240709bkikzknrkird.jpg (207.96 KB, 383x2500) ImgOps

 No.8786

Какой вид RPG вы предпочитаете?

 No.8787

Україномовний!

 No.8788

File: ClipboardImage.png (202.52 KB, 1280x720) ImgOps

EroRPG!

 No.8792

Без бухгалтерии.

 No.8804

>>8786
Грав в рогалики, та і зараз в них граю час від часу, але вже не так сильно як колись. Ще сьогодні згадав свою, так би мовити, молодість, тому буду пробувати якось залетіти в EVE online, надіюсь, що через вино воно запуститься під фряхию

 No.8807

>>8804
> тому буду пробувати якось залетіти в EVE online
А що там за ґеймплей? Типу як у Космічних Рейнджерах?

 No.8809

>>8807
https://www.youtube.com/watch?v=RcxI8_fENOw
То не гра а паралельне життя

 No.8810

>>8809
>паралельне життя
Не побачив там сексу.

 No.8812

>>8810
Ахахаха, то ти ще просто в стадії заперечення. Пограєш років десять зрозумієш

 No.8813

>>8812
Та я краще в ФФ14 з фансервісом.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]