[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Screenshot 2022-07-31 at 1….png (9.14 KB, 376x59) ImgOps

 No.914

Бітарди пишуть вірші.

 No.922

Сраку посади свою,
Посри тихенько та поплач.
Друже, не гони хуйню:
Посрав - пруф на дев'яч.

 No.929

File: 1658750418964349.jpg (87.42 KB, 661x731) ImgOps

Я християнин
Відсмоктавв би Ісусу
Але той обрізаний

Самаритянин
тут не дує в вуса
Слава Сатані за це

Не знаю чим продовжити
Те троєвірш'я

Слава Йсу, панове в /b/
9'яч найгірший

 No.1014

Сидівши у вікна,
я побачив дідуся,
стоячки, навпроти запалив
і про сенс життя подумав він

Пройшла хвилина, друга, третя
і все стояв він там, чекав
озираючись навколо, щось в темряві шукав.

Й враз, неначе з пекла
підійшла до нього жінка
вся красива, чепурна
але червона, наче хвора
все жалілася вона, кричала
від себе серце відривала

А той, старий, і не робив нічого
Тільки й слухав, в мовчазного
собі цигарку загасив.

Враз! І жінка вже тікає…
Сльози на очах згортає.
Але і метра пройти не встигла,
як за руку щось вхопило.

Хлопець каже - зупинись!
Та й до себе повертає,
пригорнув її, маленьку
й поцілунок залишає.

Та супроти - як це ж так?
Вся червона, вся томима,
не від гніву, ні - любима!
Й хвилини не проходить, як вщухає
Неначе вогник під дощем.

Момент пройшов, пройшла й хвилина,
але тягнеться час, неначе вічність,
у думках їхніх, викарбований на віки.


Дівча пішла, коханням мила
та й чоловік за нею враз,
хоча, секундно, повернувсь
менії в вічії всміхнувсь
Допоки допивав я чай,
дививсь на них як йдуть удаль.

 No.1282

Посмертно йдучи,
обертаючись навколо,
згадуємо моменти,
які були в нашім житті.

Дедалі в полонини,
бачимо ми світлини,
що нагадують нас,
у цьому світі й донині.

І ось, побачивши марево,
нам бачиться зарево,
яке означає - кінець,
і вінчає - душі наші у самоті.

 No.1290

>>1282
>побачивши марево,
>нам бачиться зарево
Побачивши марево, мені бачиться хороший обід папарделем з кроликом.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]