[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: th-2029379634.jpeg (54.73 KB, 474x685) ImgOps

 No.933

>Буквально 9чан
>ще ніхто не постив цирно
Дивно. Чому ще ніхто?

 No.935

>>933
>цирно
Не знаю таких. Що це за аніме?

 No.937

File: th-2307271608.jpeg (27.18 KB, 474x266) ImgOps

>>935
Це з японської гри тоохо
9 це номер цифри за якою обирається вона
доволі багато фанарту з нею

 No.938

File: 1659318406081801.png (280.84 KB, 380x562) ImgOps

>>937
>доволі багато фанарту з нею
Покажи правило 34.

 No.953

File: 1659402597369427.jpg (Spoiler Image, 386.22 KB, 463x592) ImgOps


 No.954

File: 1659256836096786.jpg (159.3 KB, 1080x1090) ImgOps

>>953
Вааау

 No.962

Бля, ця хвороба і сюди дійшла. Все. Дев'ячу допоможе тільки лоботомія.

 No.963

File: 1659517451546328.png (144.92 KB, 702x397) ImgOps

>>962
Яка хвороба? Аніме-пітушизм?

 No.965

>>963
Можна й так сказати. Число "9" символізує багато чого, але ж, курва, треба саме ось оце Поцирно постити.

Проте я сам розпиздівся. Ніхуя з цією дев'яткою в голову не лізе цікавого. Хоча стривайте, таки ой вей https://www.9tv.co.il/

 No.967

File: 310997.jpg (928.82 KB, 1004x1024) ImgOps

>>965
> таки ой вей
Слава Хозарії!

 No.992

File: 1647620440774.jpg (162.64 KB, 1217x2048) ImgOps

>>962
https://www.youtube.com/watch?v=eGslweDOihs

>>965
Ну ще можна 39, а 39 це хатсуне міку

 No.997

File: b2a4ce0f6b9ccf2ab8b034026b….jpg (23.5 KB, 250x300) ImgOps


 No.1007

File: 1645162287792.jpg (20.78 KB, 274x328) ImgOps

>>997
майже

>>999 GET[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]