[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: not-atf-30154975.png (113.65 KB, 500x506) ImgOps

 No.95

АД-мінь, значить розділи по Guns, Drugs&Booze subjects плануєш коли протверезієш робити?

 No.96

А ще було б непогано відео .mp4 завантажувати, з тим самим лімітом розміру що і для зображень.

Скажи тому старому єврею з Соросовської гільдії нехай профінансує. Я можу піднести пожертву, - зловити там сусідську дівчину років 9, чи які він там любить, запхнути під трамадалом в ящик, насвердлити дірок й відправити йому на острова, чи спалити на пентаграмі. Словом що треба по обряду.

 No.98

File: 8442_photo.jpg (43.56 KB, 700x372) ImgOps

>>95
На все воля Сатани.

 No.99

Dosji ryhaju vid toho, ctco sajt potcynaje sja vid 9. Bo menji spercu vylaze 9gag.com.

 No.101

File: 7.png (776.45 KB, 640x624) ImgOps

>>98
Video upload астральними силами жидомасонів-сатаністів, було ввімкнуто. Very good. Поставлю чорну свічку.

 No.102

>>101
mp4 ще не увімкнулось. Потрібні більші жертви. Більше годино-душ

 No.104

File: Monochrome-bbs.png (34.73 KB, 642x410) ImgOps

>>101
Так чомусь, коли поставив ffmpeg=true, то перестало працювати. Поставив назад false і запрацювало.

 No.105

>>99
>99
Ліл.

 No.112

А що там по лімітам, гігабайтів закуплено за нацистське золото багато на сервері?

 No.114

>>112
Небагато, хоча для невеликої борди має вистачити на роки. Опція збільшити обсяги пам'яті прясутня.

 No.124

Тільки помітив що тут працює тот Американський їбанутий формат дати. Чорт зна що, і який ударений в голову його вигадав. Не має ніякого сенсу той порядок.

 No.128

>>124
Я вже звик. А треба інший, європейський? Це в конфігу наче легко змінити.

 No.129

>>128
Та то вже як адміну цікаво/заманеться. Але все ж мені він не логічний й конфузить, призводить до замішання на півтори секунди щораз.

 No.130

File: Grima_creepy.jpg (117.47 KB, 900x878) ImgOps

>>129
Так, особливо коли початкові дні місяця, що не розгребеш, де місяць, а де день.

 No.131

>>129
Зробив формат дати по-європейськи.

 No.132

>>131
Good. +1.

 No.214

File: Peek 2022-02-06 18-35.gif (649.28 KB, 420x355) ImgOps

Yum-yum….WakaWakaWaka[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]