[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: yellow rattlesnakes yellow….jpg (79.85 KB, 1280x800) ImgOps

 No.118

Хочу нагадати, що /pol/ форчану — це купка штормфаґів, глибоко ображених на білих дівчат, що ті їм не дають.

Класичний еталон політичного розділу іміджборд — це індивідуаліст-лібертаріанець, котрий сам вибирає як йому жити і куди витрачати плоди своєї праці.

Він виступає за:

- капіталізм, особисту економічну відповідальність, низкі податки і мінімальну соціалку
- моральну диверсифікацію — ти сам обираєш, що для тебе є правильним, жодна релігійна чи світська організація не має права диктувати особистості, чи вживати якісь речовини, з ким трахатися, жити, вести справи, чи мати дітей тощо
- космополітизм — лише особисті здобутки важать, а національна гордість це звичайний шкідливий симулякр, бо здобутки інших людей тебе не стосуються навіть коли ви маєте паспорт однієї країни і говорите однією мовою

 No.119
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]