[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: EuropeMap.png (225.99 KB, 1837x1655) ImgOps

 No.225

Якби ви могли, то що б ви змінили на цій мапі?

 No.227

>>225
Світова анархія без кордонів.

 No.228

File: 1661000782335.png (209.11 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.229

>>228
І що це означає? Відродження Візантійської імперії з Україною в її складі?

Відродження Австро-Угорщини без України.

А решта якийсь рандом.

 No.230

>>229
Рандом. Ти правий. Треба продовжувати ще доки спати не захочеться.

 No.231

File: 1661000782335.png (211.42 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.232

File: 1661000782335.png (228.28 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.233

File: 1661000782335 (1).png (225.58 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.234

File: Ultrarumunas.png (233.89 KB, 1837x1655) ImgOps

Ультрарумуни Найвеличніші Космічні Державники.

 No.235

>>234
Справжні нащадки римлянів відновили велич Римської Імперії.

 No.238

>>227
Заїбісь.

 No.241

File: FrankoBritishGermanItaly.png (208.92 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.242

File: Anarch.png (204.7 KB, 1837x1655) ImgOps

>>227
Альтернативна І Світова Війна.

 No.247

>>242
То Туреччина завоювала паРашу?

 No.251

>>247
Так! А що не видно? Просто на оригінальний ОП пікріл подивись і побачиш по кольорам країни! Це ж просто. У минулих тредах з 2016-го по 2019 рік на Коропиві гралися у мапи і "Лебенсраум". Там можна було робити рандом на тих картах а потім схожа тематика перекочувала на Нічанівський політотред. А потім ОП переніс ці мапи сюди щоб їх не втратити.

 No.252

>>251
З телефону дивився, не мав змоги розбирати кольори під збільшувальним склом.

Мені мапа подобається, гетьманівська аристократична Україна, Німеччина, яка перемогла, отже, не сталося нацизму відтак ніґеролюбської реакції на нього.

Але підйом Туреччини тривожний.

 No.261

File: 1996-2002.png (325.72 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.262

File: 1942-1943.png (277.29 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.263

File: Molot i kowadlo.png (241.53 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.268

File: 1661000782335.png (223.79 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.273

File: 16610101010101.png (245.84 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.274

File: 1661000782335.png (257.91 KB, 1837x1655) ImgOps


 No.279

File: 1661000782335.png (254.78 KB, 1837x1655) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]