[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: IMG_20220823_182913_793.jpg (94.12 KB, 834x597) ImgOps

 No.254

Мова фактів.

 No.255

File: 1619205768681.jpg (75.42 KB, 500x495) ImgOps


 No.256

>>254
Моя філософія проста.

Якщо тебе зуміли надурити й використати — то ти лох.

Ні погано, ні добре, факт.

Тому не розумію, чому я маю співчувати нації-лоху й мати бажання їй допомогти. Лох має сам перестати бути лохом.

А коли ця нація замість навчитися як перестати бути лохом, ще й робить навпаки, поглиблює стан лоха, обираючи на високі посади нерелевантних клоунів, то викликає мені лише почуття презирства.

 No.257

File: ClipboardImage.png (799.13 KB, 800x800) ImgOps


 No.258

>>257
Ти вгадав, Арєстовіч мій кумир, бо вміє розводити лохів як кошенят.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]