[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (221.47 KB, 640x640) ImgOps

95b6f No.266

Якби Москва так і залишилась би хуйнею на болоті, то хто б зайняв територію до Уралу і за ним? Сибір і Тундру.
Як могла в кінцевому випадку Київська Русь піти туди?

8df22 No.267

>>266
Татари, китайці, буряти, узбеки, тюрки, перси включно з т.зв. таджиками.

a85cf No.1732

>>266
Можна буде поекспериментувати. Карти малювати я люблю.

84157 No.2982

File: 1661711465934.png (295.94 KB, 1280x1024) ImgOps


84157 No.2983

File: Russian_Empire_(orthograph….png (310.77 KB, 1024x1024) ImgOps


5351c No.2987

>>2983
Що то світло-зеленим відмічено?

84157 No.2988

>>2987
>Що то світло-зеленим відмічено?
сфери впливу.

84157 No.3036

File: tak hwatit.png (343.68 KB, 1876x1696) ImgOps


84157 No.3040

File: gde to priblizitel'no tak.png (309.76 KB, 1280x1024) ImgOps


ecc3d No.5666

>>266
Кацапстан це параша!

84157 No.5789

File: 4uth8fug94ur9ure8gr.jpg (95.18 KB, 800x437) ImgOps


84157 No.5857

Нєудобно срать на потолкє! А Росія розвалиться! Смерть Хуйлу! Слава Олегу Петровичу! Безосібним Слава!

84157 No.5928

File: 953d0b5da537fcf582cd87692b….jpg (54.65 KB, 600x375) ImgOps


bc6b7 No.6486

>>266
Татари, китайці, буряти, узбеки, тюрки, перси і усе було б добре.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]