[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: fdd.PNG (40.11 KB, 495x159) ImgOps

 No.312

Вам теж пришло повідомлення від Дональда Трампа? Я в ахуї. Скільки грошей в нього просити?

 No.313

>>312
>Cкільки грошей в нього просити?
Щоб вистачило закрити новий збір Притули.

 No.314

>>312
>Скільки грошей в нього просити?
Треба порадитися з одним зі спадкоємців нігерійського диктатора.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]