[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: IMG_0136.jpg (1 MB, 1170x2338) ImgOps

 No.342

45 днів головою уряду Британії — новий рекорд.

Сильні й незалежні жінки знову переграли чоловіків.

 No.343

>>342
Що сталося з Джонсонсюком? Я пам'ятаю лиш що він пішов зі свого поста, але куди подався - ні…

 No.344

File: A4FA90A7-6479-4596-B6A9-0….jpeg (47.57 KB, 380x650) ImgOps

>>343
А шо Боря, Боря тут як тут, готовий брати участь у конкурсі на посаду прем‘єра.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]