[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 05.26.13.03_525.jpg (155.13 KB, 525x738) ImgOps

 No.367

Чому комуністам можна вбивати жидів, а нацистам — не можна?

 No.368

Заміни комуністів на азіатів, а нацистів на європейців і ти все сам зрозумієш. Європейці вище азіатського дикунства.

 No.369

File: th-3772999546.jpg (52.05 KB, 474x697) ImgOps

>>368
Хіба грузинський комуніст — не європейський?

 No.370

>>369
Насправді Сталін не грузин, а індус. Послухай на ютубі будь-який живий виступ Сталіна і зверни увагу як він говорить російською. Це взагалі не грузинський/вірменський/кавказький акцент. Він говорить як іноземець, який почав вчити російську у дуже зрілому віці. А потім прочитай з ким одружилась дочка Сталіна. Усе одразу стане на свої місця.

 No.371

Коліївщина 1768-1769. Можемо повторити![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]