[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 7d4ce676f04524dadbb2f1565c….jpg (815.07 KB, 1160x1547) ImgOps

 No.388

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/06/16/7255919/
Кримські татари - державотворчий народ Усраїнської федерації.

 No.390

File: 1670793246957995.gif (3.65 MB, 444x250) ImgOps

>>388
Посрати на все, хай лишень відкриють кордони, аби з'їбати.

 No.391

>>388
Ти мені нагадуєш московського скінхеда 90их-00их, який ненавидить інтернаціоналізм, і.е. засилля інородців, в уламках совку, але й від імперських надбань звільнятися не збирається.

 No.393

>>391
Ти правильно відчув мій вайб

 No.394

File: photo_2022-10-25_01-18-46.jpg (102.37 KB, 465x778) ImgOps

З кримськими татарама та білорусами проблема не в тому, що вони інородці та їхня лояльність умовна і тимчасова. Проблема в тому, що вони жалюгідні, ще жалюгідніші за українців. Хай краще вже цигани будуть державотоворчим народом, хоч вони і грабують і у рабстві тримають різних алкашів безрідних, але ж вони не жалюгідні хоча б.

 No.395

>>394
Що означає «жалюгідні»? Це часом не з системи координат недолугої національної «величі», як у кацапів?

 No.396

>>395
Є великі народи і малі народи. Не кожен народ має право на власну державу. Деякі народи приречені на знищення. А деякі народи взагалі є фейком, як от білоруси. Ніяких білорусів не існує і ніколи не існувало. Населення Білоруської РСР в ході Другої світової війни було практично повністю знищене, бо там до війни жило дуже багато євреїв, тобто фактично це була не білоруська, а єврейська рср. А після війни в єврейські штетли заселились великороси з Вологодщини, Архангельщини і т.д. Кримські татари це взагалі сміття, скільки їх є на території України - 30, 40 людей? Їх всього 200 тисяч в природі існує, за пів року всіх можна в концтаборах захуярити.

 No.397

File: IMG_4884.JPG (432.53 KB, 2448x3264) ImgOps

>>396
Білоруси та кримські татари це сміття не тому, що їх мало, а тому що вони не мають суб'єктності, волі, солідарності. Албанців теж небагато, але вони повноцінна нація - хай вони тупі, бідні та пихаті, але вони розуміють хто вони і в чому полягають їхні інтереси.

 No.398

File: 1671305556504808.gif (3.94 MB, 480x198) ImgOps

>>397
Нації це дуже умовна сутність. Не тямлю, нащо люди надають їй стільки значення. Ну, в Україні ще нехай, тут бідність побуту та духу замінюють дурнуватими національними ідеями. Так само як і в Парашці.

Але в розвинених країнах ти живеш собі й не думаєш, чи ти німець, чи француз, чи ірландець. Єдиним природнім бар'єром є мова.

Сподіваюся, світ колись прийде до Світового уряду, де надаватимуть значення лише культурній автономії (мова, релігія тощо). Хоча напевно що все ще не в цьому столітті.

І звісно ж вважаю нездоровим, коли люди підмінюють особисті здобутки на колективні (національні, класові тощо). Це талан невдах.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]