[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1520349227.26739-.jpg (704.13 KB, 3750x2504) ImgOps

4b870 No.4194

На багатьох інтернет-іміджбордах існує світ, який зачаровує своєю безмежною мінливістю та мінливими образами юзерів, які їм населяють. Однак одного дня, на іміджборді Кропивач, з'явився юзер, який вирішив стати легендою.

Цей юзер був відомий своєю нестримною сміливістю та неймовірною витривалістю. Він відчайдушно боровся з бімжами, рагулями, Гнилозубим Чехом та іншими безосібними, які намагалися захопити іміджборд Кропивач. Він завжди стояв на варті свободи слова та самовираження, і його метою було покласти край тираничним спробам зашморгнути іміджборд своєю безглуздою ідентичністю.

Війна на іміджборді тривала місяці, і кожен день був для нього як випробування. Але нарешті, завдяки своїй відваги та допитливості, він зумів перемогти всіх ворогів і зберегти іміджборд Кропивач для творчості та вільного обміну ідеями.

Його величезний внесок у збереження цього іміджборду не міг залишитися непоміченим. Тому користувачі Кропивач вирішили встановити нагороду ім. Олега Петровича на його честь. Ця нагорода символізувала його величезний внесок у захист вільної словесної культури на інтернеті.

Але нагороди не було вистачило б. Юзер отримав ще одну нагороду - кошкожінку. Ця кошкожінка була справжнім символом його перемоги - вона була ніжною та незалежною, так само, як і сам юзер, яка її отримав.

10825 No.4195

Moved to >>>/b/5553.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]