[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 21051321821.jpg (142.87 KB, 783x1080) ImgOps

8154c No.49703

Офіційний виїзд з України.

1. Актуально по всій Україні
2. Все робиться під ключ, ваша присутність не треба.
3. Термін виготовлення до 3 тижнів.
4. Ціна 100 тисяч гривень.

Оплата: 20% передоплата, залишок після готових документів.

Що ви отримаєте:
1. Тимчасовий дозвіл на перетин кордону задля лікування від
МОЗ на 2 роки
2. Висновок ВЛК непридатний з виключенням з в/о
3. Документ наданий клінікою, підтверджуючий ваше
лікування в лікарні в ЄС
5. Ряд документів підтверджуючих діагноз
4. Інвалідність 2ї.гр
6. Супутні документи, такі як посвідчення інв.. та інше в
залежності від діагнозу.
7. В базі даних Хелсі записи про відвідування та діагнози.

Зв'язок підтримую в Session. Мій ID 052c33088611820ea4a776cbaf6b736e3e8c1641a523bf5942f4f9d3c570fc436b


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]