[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: uzbekistan.webm (1.25 MB, 576x1024) ImgOps

 No.53

Тим часом в Узбекистані;

 No.54

File: 1643863490516.jpeg (57.32 KB, 1080x654) ImgOps

Тим часом, на шляху в Росію…

 No.55

>>53
Лол, яке дурне стадо.

 No.56

File: 1643706373-874.jpg (304.22 KB, 1080x720) ImgOps

Тим часом в Україні №0.
Турки з ляхами прорвалися в урядові будівлі.
#ВсімПизда.

 No.61

>>56
Слава українченкам.

 No.68

File: HnhJomb7hUIwpsOC.webm (970.03 KB, 720x720) ImgOps

Тим часом в Китаї, йдуть вєлікіє ігри.

 No.69

File: 61-a186-a9de9e50b918.webm (1.1 MB, 576x1024) ImgOps

>>53
Краща якість.
#ДовбанийКривоНалаштованийКодек

 No.75

File: GDPDebt2021_1800px_Finaliz….jpg (3.05 MB, 1800x2697) ImgOps

Тим часом в Японії.

 No.76

>>75
Мати державний борг — це цілком нормальна практика.

 No.77

>>76
Набагато важливіший показник інфляції.

 No.82

File: loll.png (169.54 KB, 550x771) ImgOps

Тим часом в Лінкедінії.

 No.83

File: Screenshot 2022-02-17 at 1….png (47.94 KB, 663x305) ImgOps

>>82
Хахах, тільки це дивився. На жаль, Лінкедин усе одно видалив.

 No.90

File: dubai.png (398.66 KB, 594x705) ImgOps

Тим часом в Дубаях.

 No.93

>>90
Кмітливі хлопаки, доставило.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]