[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1677854147.130449-.png (15.23 KB, 255x122) ImgOps

 No.579

Готові ? Ваша думка з приводу цього ?
В Україні створюється «троянський кінь» - централізована система автоматичного блокування інтернет-ресурсі
https://inau.ua/news/novyny-inau/v-ukrayini-stvoryuyetsya-troyanskyy-kin-tsentralizovana-systema-avtomatychnoho

Інформація про користувача, який намагався зайти на «заборонені» ресурси, автоматично фіксується і передається до відповідних державних органів.

І хоча система декларується для протидії фішингу, вона може бути використана для блокування довільної кількості інтернет-ресурсів.

 No.580

>>579
>Ваша думка з приводу цього ?

Моя думка — це назва теми твого тріду.

В принципі, ВПН і Тор ніхто не скасовував — це якщо з практичної точки зору.

З політичної точки зору пора звалювати.

 No.583

От як завше - вилізе якась нагла скотиняка, возвиситься, присмоктавшись до адміністративного ресурсу, вдіне кілька раз вишиванку на розжировану пику і давай сподвижництвом гівно місити під шумок "за Україну і всьо хороше, проти всього злого". А там, за кадром журналістів-підлиз, тільки но мріє, кого б наїбати та й монети перещитує на сталічнам язьіке - бо ж у бізнескругах ніпаймут.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]