[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1685968188.713271-.jpg (147.02 KB, 512x512) ImgOps

313c9 No.653

Що плануєте після війни? Я наприклад нічого не планую після війни. Я буду жити один. Ніяких дівок і тим паче ніяких дітей — мені це не подобається. Роботу або полегшену хочу без зайобів знайти і перевивчитися ще раз або роботу вдома або самозайнятість. За кордон виїхати не можу, немає можливостей ніяких. Це в тому випадку якщо доживу до післявоєнного часу.

313c9 No.656

File: FyLNcGrX0AAhRKV.jpeg (98.64 KB, 1080x864) ImgOps


6ca6c No.658

File: image.png (702.97 KB, 1024x685) ImgOps

>>653
>Що плануєте після війни?
Нову війну!

7de3b No.669

>>653
>Що плануєте після війни?
Діточок. Але звісно не в УРСР.

9f86d No.680

>>669
>Діточок
Яких діточок? Їх ніде взагалі не робити для власного ж щастя! Тому що government of jewenenrussia jewkraine будуть їх анально контролювати змалку до глибокої старості. Усі країни лайно.

13bcf No.695

>>680
>Яких діточок?

Білих.

>Тому що government of jewenenrussia jewkraine будуть їх анально контролювати змалку до глибокої старості.


Я ж написав — звісно, не в УРСР. Ну і, ясна річ, не в Ерефії.

Думаю перебратися або на Балкани, або в Азію.

>Усі країни лайно


Слава анархії![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]