[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1686694314.109933-.jpg (2.58 MB, 3120x4160) ImgOps

ce099 No.7425

В нашій країні все більше і більше геїв які кохають один одного, це є прекрасно… Але є деякі індивидуми що пихають свою совкову хуйню в масси, і виставляють гомофобію навіть не просто своєю думкою а чимось що є і має бути нормою для всіх. Я вважаю що гомофобія серед молоді страшна річ що нажаль популярна не лише серед старшого покоління а й молоді, тому друзі кидайте свої ідеї антигомофобії які би спрацювали в Україні, чекаю

ce099 No.7986

File: 1595692357578.png (1.08 MB, 1280x720) ImgOps

>>7425
Саме тому краще діточок усього світу перетворити за допомогою астрального гіпнозу у прутнєдівок-лолій. Тоді і війн не буде у світі!

ce099 No.7991

File: 1611939568881.png (1.68 MB, 1080x1200) ImgOps

Є Трапеція і Порнядок. Вони захистять Україну від україни і продадуть її росії за газ і рускій єзик.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]