[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1696176255606-1.png (866.22 KB, 1280x960) ImgOps

955ff No.7431

Прокацапських підорасів, колаборантів, ждунів і просто йобнутих проросійських зрадойобів і смоктачерів на окупованих територіях потрібно вбивати і грабувати щодня, різати, катувати, їбати до смерті. Життя спокійного у вас не буде підкацаплене бидло. За всіма прийдемо, всіх знайдемо і всіх виріжемо. Ласкаво просимо до Пекла, підори! Втримати вам окуповані території не вийде!

2e3a3 No.7451

File: 15909994061893394.png (449.18 KB, 2048x1956) ImgOps

найс підрив.

747ce No.7453

>>7431
Тогда почему ты ещё не убил главного агента ФСБ Ермака?

9f218 No.7553

>>7431
А ОПпік то з сосачу, гигиги

955ff No.7557

>>7553
Ну то й що? Зате тут показано гарну природу. Природу Смерті!

d2597 No.7560

>>7557
>Зате тут показано гарну природу
Так, гарну, російську.

955ff No.7561

File: 45fr.png (759.4 KB, 1876x1696) ImgOps

>>7560
Так ти ж сам росіянин!

d2597 No.7567

>>7561
В якому місці? Я в Росії навіть не був ніколи.

955ff No.7570

>>7567
Зате працюєш на них віддалено разом з іншими злочинцями. За 2 Дні 142 коменти в одному треді! Сказитись можна!

d2597 No.7574

>>7570
>За 2 Дні 142 коменти в одному треді
Це хіба багато?

c0fce No.9461

>>9377
Це багато хіба для дрібноборди, а для будь-якої великої іміджборди доволі мало. І якраз більш-менш норма для середньоборди.

Тобто робимо висновок, що дев'яч середньоборда. І якщо для тебе такий постинг надто активний, то зроби собі ласку, пройди на дрібноборди.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]