[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1661016553587-0.jpg (146.71 KB, 800x800) ImgOps

7f88a No.754

Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо.
Там товарищ Ким Ир Сен, там то же, что у нас.
Я уверен, что у них то же самое —
И всё идёт по плану.

Україна — єдина країна разом з Північною Кореєю, де громадяни не мають права виїзду.

Як вам світле майбутнє з дуче з КВНу, анони?

Дякую, дуже дякую.

50b4a No.755

>>754
Круто! Заїбісь

8fe5b No.759

>>755
Який твій фетиш: куколдизм, мазохізм чи сисифікація?

470e8 No.760

File: 42.jpg (413.87 KB, 700x835) ImgOps

Не скучно!

Я не критикую, а підтримую! o/

fc7ee No.770

File: 1.jpg (74.11 KB, 720x371) ImgOps

Я дуже вдячний турбопатріотам та пітуну, вони разом мене надихають малювати та худнути. З нового року я схуд на 15 кіло. Ще рік цієї шизи і буду вчитися фехтуванню та кустарному виготовленню кинджалів.

d80ab No.771

>>754
Вільна країна вільних людей!
Бидло.

ccbef No.772

>>770
Лол, життєва пікча.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]