[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: photo_1111.jpg (126.18 KB, 1080x690) ImgOps

800f8 No.806

Коли я був підлітком, одна жидівська бабця розповідала мені, як їй було страшно чути вибухи від бомбардувань, коли вона їхала в евакуаційному потязі у Казахстан. Я спершу хотів сказати, щоби прикрила писок, бо українцям краще таке не говорити — їх не евакуйовували у хлібний Казахстан. Я не захотів вчиняти родинний скандал, тому змовчав. Зараз, після численних бомбардувань Дніпрожидівська, я шкодую, що літаки Люфтваффе не влучили у евакуаційний потяг, набитий жидами та комуняками. За це я ненавиджу нацизм.

На малюнку українська патріотикиня, за права жінок борчиня, яка, нас, українців, повчає з Італії.

03b42 No.807

>>806
>На малюнку українська патріотикиня, за права жінок борчиня, яка, нас, українців, повчає з Італії.
Слава феміністичним борцухокиням, які невтомно захищають дурних членоносців в режимі ремоут!

4a8ef No.858

File: F6LbrbiWUAAu05B.jpg (85.17 KB, 930x558) ImgOps

усраїнський - значить жидівський

be523 No.859

>>858
УССРаїна — гулаг для гоїв.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]