[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1655747156795.jpg (69.21 KB, 640x640) ImgOps

74077 No.8060

Єдине що будь-яка хороша людина розуміє - це те, що росію недостатньо бомбили, треба було її декілька разів у рік рівняти із землею для профілактики аж включно до сьогодення.

74077 No.8061

Совковий Совок треба було бомбити і стирати з лиця Землі регулярно 4 рази по 1 разу по кожній порі року і повбивати усіх совків. Це була б дуже добра справа. 145 мільйонів кацапів усіх повбивати, порізати і пошматувати цих йобаних підорасів! Усі нормальні люди тікають або втекли з кацапії. Розбирати хто "хароший рускій" або "паганий рускій" часу вже немає — вони усі однакові просто під різними таборами!

126f5 No.8167

File: maxresdefault.jpg (78.13 KB, 1280x720) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]