[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


63e20 No.828

Сьогодні славетному Імператору Леоніду виповнюється 85 років. Хайль Кучма!

a6c07 No.829

>>828
Це тому що Ахмєтов пітух!

d4e8f No.830

File: kuchma2003.jpg (294.36 KB, 852x1280) ImgOps

Шлях до Кучмограду

Ракети вгору, вище неба
У космос лине атомний фрегат
Де степ і море сполучились,
Повстало місто - Кучмоград

Диктує волю непохитно
Хто не скоривсь, того нема
У кабінеті світлім й теплім
Данилич Леонід Кучма

Там стіл із дуба, там портрети
Франциско Франко, Ґітлер вольовий
Із хутра з золотом кашкети,
Орлинний зір, дирек-тор-ський

У піземеллях Кучмограда
Кується ядерная міць
Трансцедентальная Д Е Р Ж А В А
Як Атлантида-Русь колись

Там рекетири по базарах
Як Гектор й воїн Ахілес
Зійшлись в бою не за Єлену,
А за кришу ДніпроГЕС

Там старці Тузли на вокзалах
Духовні практики ведуть
Хоч скільки раз їх мусора приймали,
Нитки долі із банколу ткуть

Здаєм пляшки, вдягаєм бомбер,
В шпріц метадону три куби,
До Кучмограду полинаєм,
Ніж долі в реальність засади

5fbcf No.844

File: 7c99aaaf9edb38850d0c4ef7aa….jpg (107.3 KB, 800x600) ImgOps


5fbcf No.845

File: 0978ca516f8d7a0262b67b6a15….jpg (59.38 KB, 578x383) ImgOps


71da4 No.846

File: хто_не_заховався.jpg (318.53 KB, 1280x960) ImgOps

Слава Імператору Леоніду та Кузьмуку-жидоборцю!

5433e No.847

File: тріпуті.mp4 (9.09 MB, 636x360) ImgOps

>>828
У держави три стовпа,
Піхва, дупа й хуй попа![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]