[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: zhyd.jpg (757.95 KB, 1600x837) ImgOps

210dd No.831

Еврей в преступлении свят. Поэтому это гении преступления. Какой полёт фантазии, какая инициатива, какая изощрённость. «Делают всё», о чём другие народы и не догадались бы. Даже по отношению к самим себе.

Когда Николай I ввёл рекрутскую повинность среди евреев, то кагальная верхушка вылавливала 8-10– летних (!) детей, подделывала их метрики и выдавала подкупленным чиновникам в качестве «новобранцев». Как пишет С. Дубнов

«Наёмные агенты кагала, носившие охотничье имя „ловчих“… пускались за беглецами (скрывавшимися от набора в лесах – О.) в погоню, разыскивали их повсюду и „хватали“, пока не пополнялась цифра набора … Неимоверные жестокости творились: устраивались ночные облавы, детей вырывали из объятий матерей, обманом заманивали, похищали. По поимке рекрута его запирали в особую кагальную тюрьму».

Охота за людьми достигла своего апогея во время Крымской войны:

"уже не кагальные только ловцы искали живой добычи, а шло на ловлю каждое частное лицо, которое хотело заменить себя или члена своей семьи рекрутом из чужой, иногородней семьи или просто заработать на зачётной квитанции. Образовались группы еврейских бандитов, которые рыскали по дорогам и постоялым дворам, посредством обмана или насилия отнимали у проезжих их паспорта и затем представляли их в воинское присутствие, как «пойманников», для сдачи в солдаты".

1c7c3 No.832

>>831
Шкода, що я не народився жидом. Вони по ходу всесильна раса.

62291 No.833

File: filatov.jpeg (7.89 KB, 250x201) ImgOps

За минулий рік я п'ятьом українцям розповів про Коліївщину, однин українець навіть зі Сміли був, ліл.

49695 No.834

>>833
Єбать, можна ще меншу пікчу.

58259 No.835

File: jews.jpg (115.02 KB, 700x563) ImgOps

>>834
Блядський український чебурнет завадив мені завантажити повну версію.

42528 No.836

Як можна стати жидом? Є варіанти для тих, хто не жид по крові?

58259 No.838

File: russia_police_girls_02.jpg (38.55 KB, 500x648) ImgOps

Є, треба хабар заплатити в синагозі Золота Троянда і тоді жидометр покаже, що ти жид. Якби ж це був жарт… В Дніпрожидівську значна кількість жителів живуть з жидівської гуманітарки і пролазять у жиди хаберем. А ще з посвідченням жида можна дітей віддати вчитися у коледж "Бет Хана" на повний пансіон, там ще в нульових ЛГБТ шиза була повна, тому вийдуть вони звідтіля SJW бісексувалами. В мене, раССового українця-неокучміста, закохалася чистокровна жидівка і розповіла багато таємниць жидівських, про які не знають прості отримувачі гуманітарки з синагоги.

99279 No.839

File: .jpg (54.3 KB, 1000x1000) ImgOps

Чому адмін телеграм-каналу "Записки галковскомана" сидить на нікому не відомій україномовній іміджборді?

1c7c3 No.840

>>839
Бо він хіка?

1c7c3 No.841

>>836
Гіюр.

e297d No.842

File: 16274053167902.jpg (32.65 KB, 692x519) ImgOps

>>839
Бо не хочу платити за телеграм-преміум. А там щоб постити текст з картинкою в пабліку то можна лише обмежену кількість знаків. А якщо вставити посилання на картинку з вікі - то воно її автоматично підгружає. Всіх необхідних картинок на вікі нема, і далеко не з усіх сайтів це працює. А тут - спрацювало. Так шо буду і далі використовувати цю хостинг-платформу.

1c7c3 No.843

File: 1690560593990106.jpg (72.7 KB, 1280x720) ImgOps

>>842
>цю хостинг-платформу[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]