[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: E9DgenBXsAMCpFr.jpg (257.2 KB, 1200x1200) ImgOps

8e516 No.850

Голова Держприкордонслужби вручив представникам енергетичних компаній, які допомогли у закупівлі 50 БТР, нагороди за вагомий внесок у Перемогу. Найбільший внесок у 300 мільйонів гривень зробили атомники (НАЕК «Енергоатом»), на суми у понад 100 млн гривень допомогли компанії НАК «Нафтогаз України», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Укрнафта», Оператор ГТС України."


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]