[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/pol/ - Політика

Зрада інтересів Майдану
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: NSDAP_Propagandakarte_Ansi….jpg (302.46 KB, 718x983) ImgOps

 No.1[Reply]

Днів на борді без свастики == 0;

 No.52

File: Deutsche_Kinderschar_NS-Fr….jpg (89.41 KB, 530x744) ImgOps


 No.94

File: march.png (408.57 KB, 849x475) ImgOps

Старі добрі пісні. (що були видалені з Ютюбу (((відомо ким))).)

https://www.bitchute.com/video/9rq8admLRw3h/

Насолоджуйся Анон!File: uzbekistan.webm (1.25 MB, 576x1024) ImgOps

 No.53[Reply]

Тим часом в Узбекистані;
8 replies and 5 images omitted.
+++
Open thread.

 No.77

>>76
Набагато важливіший показник інфляції.

 No.82

File: loll.png (169.54 KB, 550x771) ImgOps

Тим часом в Лінкедінії.

 No.83

File: Screenshot 2022-02-17 at 1….png (47.94 KB, 663x305) ImgOps

>>82
Хахах, тільки це дивився. На жаль, Лінкедин усе одно видалив.

 No.90

File: dubai.png (398.66 KB, 594x705) ImgOps

Тим часом в Дубаях.

 No.93

>>90
Кмітливі хлопаки, доставило.File: 20220129_152438.jpg (276.15 KB, 720x720) ImgOps

 No.26[Reply]

Convoy: Honk-Honk.
29 replies and 18 images omitted.
+++
Open thread.

 No.85

File: phd-covid-skeptic.png (23.15 KB, 914x530) ImgOps


 No.86

>>84
Який подавлююче жирний зріз популяції для маніпуляцій…
Більшість штовхає далі. Безжальність стандартного, природного розподілу в популяції.
"Oh gravity, thou art a heartless bitch." Charles Darwin все повторював киваючи головою, дивлячись на графіки.

 No.87

>>86
Але що зробиш, в бджоли не має мізків ні часу серед роботи аби міркувати про щось, - таки має питати інших "експертних" бджіл навпроти з іншою професією, бо самій їй не дослідити і не зважити через ті дві речі що згадані вище.

Ієрархія, ланцюг - природна річ у світі. Розділення труда, про яке ти анон згадував (хоч навряд-чи що ти як я таки читав ту оригінальну роботу) витікає з фізики, еволюції живого, є наслідком самої природи.

Так і влаштовано, збудовано, так все і котиться, поки не прийде один й не оголосить щось інше… і коли його слухатиме та гора на графіку, крізь шум який чинять інші, то повільно почне відхилятися в інший бік…

 No.88

Спеціалісти бджоли такі ж дурні. Сліпі до більшої картини, яку їм не вмістити… Часто, я б сказав як правило.

Особливо помітно це на лікарях й інших вузькоспеціалізованих інженерах і навіть академіках.
Знання і експертність стали такі обмеженні, звужені…Не дай боже піти з сумнівом супроти встановленого що індоктриновано по крихті всім цим спеціалістам в різних нішах й напрямах в одному науковому полі.
Інерцію треба подолати могутню, і всі з впевненістю супроти виступлять у черги, поки експерт вище них не доведе що він правий і не приймуть вони й не поширять за роки серед своїх, нові уявлення і все повториться знову. Стандартна процедура. Пандемія чи війна, будь яке інше відчайне явище - не зробить виключення.
І знову "середньоголові" спеціалісти повторюватимуть все зі статутів і чого їх вчили, не розуміючи до кінця сфери, називатимуть інших дурнями… Й цикл повториться знову. (Звісно коли буде виявлено якийсь дефект й пропаговано нову точку зору чи підхід далі.)

Але все-ж як мене смішать ці стада що з твердістю і впевненістю більшою ніж та що, скажімо, у найбільш видатних вірусологів свого часу, проголошуватимуть й кричатимуть про своє від імені великої науки… Карусель клоунів широка, всіх вмістить, всіх прокатає за час життя земного.

 No.92

File: 1644234475831.jpg (150.09 KB, 680x999) ImgOps

>>84
Клоунський світ — це коли через доступ до інтернету й інформації на веб-вузлах деякі люди починають уважати себе експердами з усього.

Вірю, що ти розумний, аноне, схильний аналізувати дані з різних джерел. Однак ти не вчився близько десятка років на медика, ти не маєш у голові тієї бази, тих нейронних зв'язків, які дають змогу тобі судити фахово, бачачи загальну медичну картину, враховуючи аспекти.File: IMG_20220202_013515.jpg (100.64 KB, 834x1009) ImgOps

 No.62[Reply]

Стосовно (((деяких))) груп.

 No.63

File: bdb2928a1da18cf21fa6d480ad….png (728.14 KB, 692x809) ImgOps


 No.64

>>62
#ЗнайдиЧас

 No.65

File: Hromadske-AntiSemitism.png (148.82 KB, 640x785) ImgOps

>>62
Еге ж, Боснія лише трохи антисемітичніша за Україну.

 No.67

File: 9D215E58-7752-4806-8BE3-8….jpeg (117.26 KB, 600x388) ImgOps

Настільна гра.File: c1487a6b-9a36-4781-8330-66….png (323.47 KB, 512x399) ImgOps

 No.2[Reply]

Зрада чекає на тебе. Палить ароматні свічки, наливає вино, одягає шовкове спіднє, змащує олією страпон й ховається в тіні, в під'їзді, в ліфті, за урною для голосування, всюди.

 No.3

File: Lich.jpg (433.91 KB, 1099x1507) ImgOps

>>2
>ЛІЧНИХ
Все правильно, продовжуй.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]