[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/a/ - А.У.Є.

Анімешники України Єдині
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: photo_2021-09-24_20-04-40.jpg (244.23 KB, 994x994) ImgOps

 No.1

Плюсую, багато українців живуть за А.У.Є.-шними поняттями, а розділ /a/ на українських бордах залишений під аніме.

 No.2

>>1
А.У.Є. і розшифровується — Анімешники України Єдині.

Хоча, залежно, від шифрувального алгоритму, може виходити інакше.

 No.3

Фундамент країни - її Євреї.
Тільки на міцному фундаменті встоять стовпи.

 No.4

File: p1675987832-4.jpg (250.69 KB, 800x483) ImgOps

>>3
В одній країні - в одному каною.

 No.5

File: 69043962_593327001195267_5….png (619.04 KB, 700x525) ImgOps

>>3
Якщо вони такі важливі для країни, то треба закликати українців володіти жидами. Зберемо їх в одному місці, змусимо працювати… хота так, десь я вже чув про таке. Не допомогло, нажаль…

 No.6

File: tror-1024x633.jpeg (40.01 KB, 1024x633) ImgOps

>>3
Шлемазл, пліз.

 No.7

File: FINVWEPX0AIuxwf.png (282.61 KB, 634x348) ImgOps

>>5
We need to have a special Kozak-Samurai squads to control them in workshop-camps.

 No.8

File: image0.png (117.9 KB, 422x422) ImgOps

The trust.

 No.9

File: fc4a639b7f7ba047.jpg (65.96 KB, 485x480) ImgOps


 No.10

>>2
Чо, все норм, бака! Все по 2D і не інакше, ня, їбать.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]