[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/a/ - А.У.Є.

Анімешники України Єдині
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: завантаження.jpeg.jpg (45.52 KB, 766x766) ImgOps

 No.43

Отета щяс папанятіям марлжкі йобнуть. Єбана жара, сука, і півка…

 No.44

File: 2919a35ca205a4fc635a84b92b….jpg (895.83 KB, 850x1200) ImgOps

>>43
>півка
півкатушня

>марлжкі


А це шо?

 No.45

>>44
Марожено. Ну чі морозіво, карочь. Прахладного чось, тошо пізда, жара йобана зайобла в капєнгагєн ванючій.

Хто чьо чім прахлаждаєца ва врємя жари, карочь. Я півасіком.

 No.46

Щас півася прахладного пад анімешкін. Яка анімешка пад півко така, шоб пашла? Падскажіть, няшки, у нас тут братви сходачька арганізавалась без шох і пітухов, десунах.

 No.47

>>46
Пачекай Boku no Pica. Чудове анімешка, сам смачкував.

 No.48

>>47
А хуй смачкував?

 No.49

File: вінланд.png (55.98 KB, 622x272) ImgOps

>>46
>Яка анімешка пад півко така, шоб пашла?
Під пивко? Про манголів є хароше. А ще Вінланд про вікінгів на Бриташці.

 No.50

>>49
Аґаґаґаґа, заїбца. Пасіб, брат, десуїбааа.

 No.51

>>48
Смачкувала хуі твоя мама, коли я анімецо дививсь.

 No.52

>>49
Чьотка анімуха, пацанам зашла. Там все папанятіям, внатурє. Не падасрав, братуха, зачьот тобі, нясуканахдесу. Єслі шо там вдруг, то ми на втаром етаже чіфірячім, запавзай, єслі чьо, нах, десубля, я с кумом дабазарюся, йоб.

 No.53

>>51
Заєбісь, марожено.

 No.54

>>53
Отета ти хіканутого отняшив, я десу, ня у каня, нах![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]