[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/c/ - Кінематограф

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Аварія.jpg (291.29 KB, 1039x900) ImgOps

 No.57

Накидайте чорнухи часів Перестройки. Хочу зануритися в настрій епохи.

Думаю почну з «Амерікен бой» і «Аварія — дочь мєнта», а інших і не знаю.

 No.58

>>57
"Кисневий голод"
"Беспредел"
"Камышовый рай"

 No.59

"Прикосновение" згадалось, хоча це не чорнуха, а просто хоррор, однак атмосфера місцями гнітить ніхуйово.
Бля, тільки глянув, що це вже 92й рік, однак похуй

 No.60

>>58
>>59
Дякую. «Беспредел» дивився, ще коли його зафорсили на рубордах. Гарний фільм.

> це вже 92й рік

Амерікан бой теж 92, і передає вайб епохи.
До речі, зроблено в Україні™.

 No.61

>>57
Интердевочка, 1989
Фанат, 1990
Маленькая Вера, 1988[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]