[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/dis/ - Дискусії

Без зображень
Name
Email
Subject
Comment
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


 No.106

Скидаємо живі українські форуми в даркнеті
Хай живе Український даркнет

 No.107

>>106
А вони є в даркнеті? Скинь хоч один.

 No.108

>>107
Я один бачив якось - пси-лаб називався, він був частково україномовний та присвячений психоактивним речовинам.

 No.109

>>108
Я так розумію, посилання не маєш? Це в Торі?

 No.110

Пам'ятаю, що було два україномовніх сайта, та ще кілька англомовних щодо подій в Україні і на російській мові один. Це сайти, де я сам був. Форум був тільки в одного сайта. Посилання зараз не згадаю.
Проте, був ще йобаний сайт-перефорс, мав кілька дзеркал, де москаль відісрався на рік вперед.
Це в onion. За I2P, Локі чи Фрінет не скажу.

 No.111


 No.112

>>111
Ні, я не психонавт і там був інший зовсім дизайні і розділи. Я тоді просто шукав форуми щоби пропіарити реплейсач. Може хтось і прийшов звідтіля, гггг.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]