[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/fa/ - Fashion

Порадьте барбершоп у Львові.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: i-3.jpg (56.01 KB, 600x700) ImgOps

 No.16

Ношу звичайну бороду, не довгу й не коротку, природній заріст.

Хочу спробувати зробити еспаньйолку як на пікрілейтед.

А що ти робиш з волоссям на лиці, аноне?

 No.17

File: Van-Dyke-Beard-Style.jpg (46.83 KB, 804x660) ImgOps

>>16
> еспаньйолку як на пікрілейтед
Упс, прочитав, що цей стиль називається Ван Дайк.

 No.18

>>16
Ти не забувай, що у Шеленчихи - мандавошки.

 No.19

>>18
>Шеленчихи
wut

 No.20

>>19
Шеленчиху не знвєш? Ну то й на краще. Лікування від сифілісу коштує недешево.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]