[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/g/ - Tech

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1e8f15ad1f896347b09eb7db5a….jpg (13.88 KB, 236x353) ImgOps

 No.1

Ласкаво просимо. Питай, що цікавить, або ділися власними знахідками.

 No.5

>>1
А ти хто щоб тебе питати, якийсь тертий пінгвін чи адепт ядра?
Чи ти просто створив тред і запрошуєш до обміну інфою?

 No.7

>>5
Я Онанізмус.

 No.45

>>1
>Чи ти просто створив тред і запрошуєш до обміну інфою?
Це.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]