[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/g/ - Tech

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1184649.jpeg (29.83 KB, 568x568) ImgOps

 No.32

Якою програмою можна запрограмувати вайбретор за допомогою програми віндовс десять?

 No.33

>>32
GCC.

 No.34

>>32
Ассемблером спробуй

 No.35

If {anal} > 25; <666> go!

 No.36

Чьот, карочь, підарскій якій-та раздєл праграмісскій. А праграмісти внатурє всі підари? Я с АУЄ пришов, карочь, єслі шо.

 No.50

File: cpp-hypno-sissy.png (587.1 KB, 719x716) ImgOps

>>36
>А праграмісти внатурє всі підари?
Так.

 No.56

File: pitux hello-Sir.jpg (95.34 KB, 627x627) ImgOps

>>50
Ліл, натрапив щойно на рекламу в Лінкедині — СММник наче з форчка типажами надихнувся.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]