[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/g/ - Tech

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


 No.51

Чи користується анон фонетичною розкладкою чи іншими нетиповими розкладками клавіатури?

Як твій досвід?

 No.52

>>51
Який сенс цього?

 No.53

>>52
Я перший спитав.

 No.54

File: colemak-heatmap.jpg (36.62 KB, 812x380) ImgOps

>>52
>Який сенс цього?
Ефективність.

Знаю, що в англомовному світі робили дослідження, яка розкладка найефективніша (Кверті, Двораківка чи Колемаківка). Колемаківка виграла.

Про українські альтернативні розкладки мало що знаю.

 No.57

File: 1662906283591050.png (501.91 KB, 640x756) ImgOps

>>54
Судячи з показників, мені найзручнішим би був Дворак я шульга. Проте це англ, не так вже часто ним пишу.

Цікаво, чи хтось замірював таке для укр.розкладок?

 No.58

для латинки на андроїді у мене завжди колемак, бо там видно все а не наосліп

 No.59

>>58
> бо там видно все
Це як? Хіба кверті не видно все?

 No.66

>>59
я про те шо на ноуті натомість не так то й просто перейти на ефективнішу

 No.67

>>66
Ааа, тепер зрозумів, що ти мав на увазі. Що на ноуті маркування кверті всюди.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]