[ home / recent / all ] [ b / text / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/m/ - Magick

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: Vadstena-brakteaten,_Nordi….png (268.63 KB, 782x871) ImgOps

 No.7[Reply]

Вкочуюся в руни, вчора приїхав мій перший набір Старшого Футарка.

Коли жмякав мішечок з рунами, налаштовуючись на вібрації, то випадком звідти випала руна Гаґалаз hagalaR.

Буквальний переклад — град. Тлумачиться по-різному залежачи від контексту: від стихійних сил руйнації до трансформації й переходу між світами.

На особистому рівні звісно сприйняв це як вітання від рун, знак, що я входжу в нову сферу, новий етап життя, новий незвіданий світ — при тому віддаючися на волю норн та милість Одіна.

На загальному тлумачу не інакше як відбиток колективного несвідомого, котре вібрує од небезпеки зі східного боку світу. Українську націю турбулює, цивілізація стежить за тутешніми подіями, на фронті наші люди гинуть од «Градів»… І все ж то жорстокі виклики на шляху болісної трансформацію в сильну й певну себе спільність. Оно скільки людей попереходило остаточно на нашу мову за останні дні.

Коротше кажучи, початок мені подобається. Коли хочете, можу на вас потренуватися витягати руни й тлумати згідно ваших питань. На ваш страх і ризик, ясна річ. Тільки пишіть дату народження, аби мені мати в тямці щось ваше.
2 replies and 2 images omitted.
+++
Open thread.

 No.12

File: Oekaki.png (11.95 KB, 500x250) ImgOps

>>11
Обережно, аноне, якщо неправильно користуватимешся хуюнами, вони зробилять тобі blowbang і буккаке.

 No.13

File: Oekaki.png (10.69 KB, 500x250) ImgOps

>>12

Я обережний сатахуюніст.

 No.14

>>13
>Oekaki.png (10.69 KB, 500x250)
Це твоє кастомне лоґо за 2к баксів від дизайнера-ґея з dribbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbble?

 No.15

File: Oekaki.png (13.65 KB, 500x250) ImgOps

>>14
Ні.

 No.16

File: Oekaki.png (8.45 KB, 500x250) ImgOps
File: vT3v7J7ShgaUzNnF0gzFjICW_s….jpg (10.26 KB, 263x263) ImgOps

 No.1[Reply]

 No.2

File: screenshot_640_480_V51LFGE.jpg (72.01 KB, 640x480) ImgOps

>>1
Це хіба не той чувак, що робив огляд божественної/диявольської Might & Magic?

 No.3

>>2
Так точно. Дотепний сучий син. Нехай гільдія береже його душу. Ім'я його при хрещенні - SsethTzeentach.

 No.4

File: maxresdefault.jpg (70.22 KB, 1280x720) ImgOps

>>3
А при розхрещенні?

 No.5

>>4
>А при розхрещенні?
The Antichrist Giga-jew Secret scaly Overlord Перший.

 No.6

File: 300px-Baphomet.jpg (55.88 KB, 300x419) ImgOps

>>5
Енвольтнувся до еґреґора, fine.Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / text / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]