[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/meta/ - Meta

Про 9ch
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1662109926529001.gif (958.71 KB, 263x333) ImgOps

fe2e5 No.2[Reply]

Скарги, пропозиції, дискусії про модерацію.
52 replies and 8 images omitted.
+++
Open thread.

fe2e5 No.90

>>89
Почистив.File: image.png (322.15 KB, 400x400) ImgOps

8a99e No.1[Reply]

Чого вам не вистачає на борді?
22 replies and 5 images omitted.
+++
Open thread.

5a934 No.77

>>47
Так.
вибачаюсь за довгу відповідьFile: ClipboardImage.png (25.2 KB, 500x333) ImgOps

7f1c0 No.3[Reply]

Оголошення про 9ch.
3 replies and 5 images omitted.
+++
Open thread.

f083c No.50

Пофіксив проблему з переносом відповідей між тредами одного й того самого розділу. Тепер прикріплені файли не зникають.Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]