[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/mu/ - Музічка

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ну-погоди-doors.webm (7.65 MB, 1280x720) ImgOps

 No.46

Мене давно непокоїть одна річ.

Чи заплатив Союзмультфільм The Doors Inc.?

 No.53

File: 1659642076.625026-.jpg (62.91 KB, 640x640) ImgOps

>>46
Похуй+поїбать

А взагалі хіба не зрозуміло що ніхто нікому не платив? Про плагіат, який зробив совокмультфільм могли дізнатися лише після розвалу совку імхо.

 No.54

File: 16602109878990.jpg (3.24 MB, 3000x2000) ImgOps

>>53
>Про плагіат, який зробив совокмультфільм могли дізнатися лише після розвалу совку імхо.
Хіба музичний Болівуд не може подати в міжнародний суд на офіційного спадкоємця совку – паРашу?

 No.55

File: 4ac6fb2f673bbdbf945c78d728….jpg (36.38 KB, 655x655) ImgOps

>>54
Видно їх все влаштовує, куковди ібучі

>>46
До речі, що таке The Doors Inc.?
Ґуґл видав ось таке:
>The Doors Inc. is a garage door specialist for residential, commercial, agricultural and industrial applications.

 No.56

>>55
>До речі, що таке The Doors Inc.?
Умовна назва правовласників записів гурту The Doors.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]