[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ruby-vs-c.png (264.31 KB, 1280x720) ImgOps

 No.26

Аноне, яка найкраща мова програмування і чому ти вибрав саме її?

 No.27

File: d4aaafdd9b57d78f.jpg (49.37 KB, 480x479) ImgOps

>>26
На старе питання, стара відповідь: "Та яка виконує свою роботу найкраще."

Це як запитати "який інструмент найкращий?". - Той який найкраще робить свою роботу.
Мультитулом-викруткою важко рити рів.

Визнач яка в тебе робота, область задач, - знайдеш набір рішень.

Та навіть мову як таку, коли вже обрана для своєї сфери, можна бачити як набір спеціалізованого інструментарю, - коробку зі струментами, будь вона для механіка, агента 007 чи проктолога.
Як казав Б'ярні С., - "Не кожна программа має бути об'єктно-орієнтованою…", та "…те що С++ підтримує багато парадигм програмування, не означає що тобі потрібно дістати й вжити буквально всі й кожен інструмент з ящика С++ при вирішенні задачі…"

Знайдеш проблему, - зможеш оцінити тулбокси на ринку, в контексті придатності їх до розв'язку специфічних проблем, а значить, врешті - знайдеш і свою спеціалізовану валізку.

Я вибрав C++, вона прекрасно вирішує ті задачі й проблеми які я маю, що постають з того домену/сфери інтересів який мене цікавить. Як бонус, C++ доволі універсальна, гнучка, бо багата на різні language features. Можна багато чого вирішити освоївши цей агрегат, - від написання гігантських проектів, середніх програм з GUI написання яких полегшено засобами абстракції, до embedded, драйверів & high performance, й навіть до web assembly…

Звісно, написане вище все ще валідне навіть для такого сучасного CNC агрегата як C++, так широкий спектр задач можна вирішити, але… Є речі що не вирішити, або вирішити звісно можна, але яких не варто було б й починати вирішувати саме з C++…

Однієї мови не достатньо мати за поясом, будь якому пів-серйозному програмісту. Ліпше запитати, "Який набір мов програмування, для вибраного мною направлення 'X' буде оптимальним зараз?".

 No.28

File: rust-before-after.png (1.45 MB, 1608x1831) ImgOps

>>27
А чому не Rust чи Go? Хіба плюси не застаріли?

 No.29

>>28
>А чому не Rust чи Go?
А що з ними?
Відповідь та ж сама, - вони не роблять те що я хочу, а коли й роблять теж саме - то нащо воно? Я вже знаю що знаю, що обрав (C++ & Go), і добре б розширювати/шліфувати те, а не вчити нове. Тобто, коли щось, що знаю, вже дозволяє те що бажаю робити +навіть більше… C++ розвинутий інструмент дуже (хоч складний), має дуже багату екосистема, а значить приносить додаткові нагоди, можливості.

Go - має ряд своїх обмежень (іншим програмістам може бути до них, звісно байдуже), які коли явно щось не забороняють, то вже явно не сприяють (зв'язують) намаганням вирішити ті задачі які можуть виникнути в мене.

Rust - Переваги не переважують видатки на терезах, в порівнянні з С++(бо вона вже в голові-коробці), аби інвестувати часу в освоєння її. C++ може робити все те що і Rust, коли взагалі не більше й легше. То нащо мені його вчити зверху? (Відповідь, власне, в другому реченні з початку повідомлення).

Go знаю, але використовую не часто, оглянь штуку (як і інші, про що написано в попередньо пості - процедура вибору струменту), коли покриває список вимог до інструменту, тоді що не очевидно далі?, - теж саме, - хапай її. Go вже точно легше вчити за Rust чи C++, і свої бенефіти має, коли звісно вони якось відносяться-до/допомагають у вирішені задач що будуть поставати перед тобою.

 No.30

>>28
Коли C/GO/Rust/інша_мова робить достатньо, вдовольняє, є хорошим інструментом й досить гнучким для твоїх цілей, значить то твоя відповідь/вибір. А значить ідеальне рішення. Тож, хтось інший може вповні законно, розсудливо сказати теж саме і стосовно C++, "-коли мені буде досить, того, обраного інструменту нащо вчити C++, замість чогось іншого?" (може звісно причиною бути проста зацікавленість в якійсь новій для юзера мові/інструменті, чи розширення сфери інтересів яке вимагатиме того вкладу сил/часу…)

 No.32

>>29
Так а що ти пишеш? Ігри, системні застосунки?

 No.33

File: Daily-programming-thread.a….png (535.5 KB, 1023x858) ImgOps

Сап /p/.

Облом програмувати, але хочеться.

Що робити?

 No.34

File: C_prog.png (383.37 KB, 500x756) ImgOps

>>33
Анон, ти якось того…
Дай визначення тоді того що маєш на увазі під "хочеться" й "облом".
Може в тебе в мозку не того саме хочеться що ввижається?
Куди саме і що (до чого) в тебе там направлено в термінах бажання й "облому", чи що…

А то якесь внутрішнє протиріччя, суперечливість, різнонаправленість в голові виходить.

 No.35

>>34
В сенсі хочу, але не маю натхнення/наснаги. Від того навіть не починаю нічого колупати.

 No.77

File: 1653039394565.jpg (39.14 KB, 823x593) ImgOps

Як уже зазначили анони, нема «найкращої» мови програмування, проте є мови, які ліпші для тих чи інших доменів.

Шел скрипт я не писатиму С-йом, скористаюся Башем, а для складних калькуляцій виберу інтерпретовану мову типу Перлу чи Пайтону, а не Баш.

Для веб-бекенду хороша Джава, яка є хорошим компромісом між перформансом і легкістю/швидкістю розробки.

Для CLI і десктопних застосунків я обираю С, Раст або Джаву.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]