[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 4e3b0701700b9bb8a64ee0496….jpeg (262.26 KB, 1536x2048) ImgOps

 No.321

https://replace.org.ua/topic/14727/

1) Користувач пише двомовною мовою
2) Не може чітко сформулювати питання і списує все на те, що "макрос" не працює (який саме макрос ніхто не каже. Слово "макрос" в мові С має чітке значення)
4) Не вміє покроково знежучувати програму
5) Робить помилку переповнення буфферу
6) ПРИ ЦЬОМУ ВІН ПРАЦЮЄ З ПРОМИСЛОВИМ КОМПʼЮТЕРОМ!
7) Щирий дарвініст "допоміг" вирішити завдання і слова не сказав, що від першого речення помилка.

СЛАВА ДАРВІНУ!!! ЕВОЛЮЦІЇ СЛАВА!!!

6) Дуті турбопатріоти сруть пацреатізмом в іншій темі та ніхуя не помічають.

Пітун, не припиняй, поки не порозумнішаємо або не припинимо своє існування.

 No.322

Реплейсяни працюють з промисловим обладнанням, дивитися приватне відео без реєстрації та СМС 18+.

 No.323

>>321
Розтолкуй для не ботаніків, що там сталось? Він хоч не на Ровенській АЕС робить?

 No.324

File: Генотьба_рус.jpg (677.05 KB, 1447x2048) ImgOps

>>323

> Розтолкуй для не ботаніків, що там сталось? Він хоч не на Ровенській АЕС робить?


Користувач, який не здатний написати тетриса та нездатний розмовляти людською мовою, намагається програмувати промислове обладнання. Один дарвініст його підтримує в цьому, а інші не помічають абсурдність ситуації, бо їм свербить пацреватізм.

 No.325

File: niggerlicious.png (13.46 KB, 528x173) ImgOps

>>321
>Дуті турбопатріоти сруть пацреатізмом в іншій темі та ніхуя не помічають

It's over.

 No.326

File: 1669312533558139.jpg (146.55 KB, 600x400) ImgOps

>>324
>інші не помічають абсурдність ситуації, бо їм свербить пацреватізм
Зазвичай загончики з тоталітарною одномовністю вироджуються у відстійники одних і тих самих занудних патріотиків, яких направду нічого не цікавить, крім SJW українського розливу. Ріплейс і Кропивач тому пруф.

>Один дарвініст його підтримує в цьому

Ліл, а чому дарвініст?

 No.329

File: Screenshot_2022-11-27 Koal….png (608.13 KB, 435x523) ImgOps

Для мене людське життя та професійна етика багато важать, і якщо я бачу, що хтось іде проти законів еволюції (шкодить собі або іншим), то я намагаюсь припинити цю діяльність пиздувату. На мою думку, допомагати довбойобу з дуркуванням на промисловому обладнанні може лише радикальний дарвініст.

 No.330

File: 1669533864935085.jpg (162.43 KB, 2017x2020) ImgOps

>>329
Гадаю, ситуація дещо інша. На Ріплейсі кістяк є релігійними фанатиками. Релігія світська — українство (з відповідними етичними догмами) не плутати з приналежністю до українського етносу!

Тобто якщо звертаються навіть ламаною українською, то це вважай вже не кафір, а свій, отже правовірний українчик мусить йому помагати.

Є лише Небесна Україна, де всі 146% жителів населення балакають українською, а на все інше байдуже, у вашій гріховній реальній Україні з російськомовними та просто похуїстами-"атеїстами" хай хоч атомка палає.

 No.331

>>329
> допомагати довбойобу з дуркуванням на промисловому обладнанні може лише радикальний дарвініст

Постійний мешканець аутсорс-параш уявити собі не може, що в деяких галузях якщо впаде прод, то не відбудешся одним натисненням кнопочки на Дженкінсі, а можуть постраждати люди. Такі серйозні галузі не аутсорсять славшіту.

 No.332

File: kuE5k5jeYs0.jpg (162.98 KB, 453x604) ImgOps

Я не знаю мені плакати чи сміятися. Продовження епопеї:

https://replace.org.ua/post/178028/#p178028

> Шановні форумчани . Прошу допомоги у створенні програми керування клапаном терморегулюючого вентиля теплового насоса. Чи може є вже готові? Драйвер крокового двигуна вентиля керується сигналами ENA(дозвіл) PUL(імпульси керування) DIR(напрямок). Драйвер CWD556. Параметр регулювання підтримання тиску фреона в теплообміннику. Програма розробки UNI-PRO3

 No.333

File: 1669669344292019.jpg (350.53 KB, 2048x2582) ImgOps

>>332
Подивимось, чим закінчиться. Напевно вчергове пердоне «все-поганим» і на тому закінчиться епос.

 No.334

File: photo_2022-07-12_00-28-15.jpg (41.66 KB, 600x594) ImgOps

Якби моя бабуся розумілася б на цьому, то вона б сказала:

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

 No.348

File: EAsWyUXHOh4.jpg (111.35 KB, 604x552) ImgOps

>>332
Мавпі, що дуркує на промисловому обладнанні, доікнули що він юзає москальський софт, хоча той софт ніхуя не москальський, гггг. Просто у видачі українського гугла першим іде опис московською як отримати ліцензію на нього.

 No.349

>>348
>доікнули що він юзає москальський софт
Слава патріотам!

 No.350

File: 1672072354819441.gif (1.6 MB, 260x195) ImgOps

>>348
Поцріотичні ретарди ніяк не докумекають, що мова має екзистенційну вагу лише в мистецтві, і то не всьому, а лише тих видах, які інкорпорують художні тексти. Скажімо, картині чи симфонії байдуже на мову автора.

А за софт я вже мовчу. Випускай англійською, локалізуй хоч китайською (традиційною), у чому проблема.

 No.351

File: Screenshot_20230102-091249….jpg (769.75 KB, 1600x2560) ImgOps

>>350
Я не можу з цим повністю погодитися, але точно не їм, функціонально неграмотним підарам , про це говорити.

 No.374




[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]