[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 800px-Al_Capone_in_1929.jpg (260.66 KB, 800x947) ImgOps

 No.389

Я лютого кодерського шиза знайшов - Максима Сохацького, від сміху можна померти. Він буддист, програміст функційними мовами, перекладач з тибетської, борець з малоросами, людина широких поглядів, український патріот, працює на МВС…

Почну з його проєкту - редактора двійкових файлів з дизасмом - https://5ht.co/be/

Уривок з документації:

> Цей редактор можна також використовувати у якості вправи яка може замінити написання консольних ігор типу Тетріса, Ксонікса, Арканоїда.


Білочка і чортики. Редактор як вправа замість написання консольного Арканоїда… Консольного арканоїда… Вправа замість написання консольного Ксонікса… ЕГГОГ

> Головним чином це сцена яка обмежена адресним простором файлу, а дійство вібувається у вікні терміналу, два рядки якого виділені під титул та статуси. Так як сучасні процесори використовують 64-бітний обʼєктний код, то мінімальну ширину терміналу для комфорного використання визначено у 120 колонок, це 24-байти (192-біти) на рядок.


Сцена, ширина терміналу, 120 колонок це 24 байти на рядок… Він хотів писати українською, але дущею він був ще в Тибеті. Я навіть знаю, що він хотів написати, але вийшло казна-що.

> Перелік можливостей:

> — 16, 32, 64 бітні режими процесора
> — Повна підтримка x86 архітектури та її розширень у дизасемблері

> — Перша лінія дизасемблерів: EM64T, RISC-V, AArch64
> — Друга лінія дизасемблерів: M68K, PowerPC, MIPS, SuperH-4
> — Третя лінія дизасемблерів: PDP-11, 8080/8085/Z80/MSX, 6502
> — Четверта лінія дизасемблерів: CLR, JVM, BEAM, EFI Byte Code

Замовляю 64-бітний режим 8085 процесора з третьої лінії, гггг.

 No.390

File: 5HT.jpg (92.44 KB, 853x853) ImgOps

Чому він шиз? Нормальний техноблог в нього. Досить цикавий. Такий собі трохи гік наносек-джуномід з коворкінга зі смузі та лептопою. Таких багато серед європейців, американців, індусів. В нас таких не так багато. Щодо його гуманітарщини (малороси, переклади, патріоти тощо), то навіть не цікавився.
Блог в нього стильний, на мою думку, інформації багато.
Пальця догори.

 No.391

File: maxim-1.jpg (78.85 KB, 468x697) ImgOps

https://5ht.co/
https://tonpa.guru/
https://longchenpa.guru/
https://groupoid.space/
https://erp.uno/
https://n2o.dev/

Творча, розумна та працьовита людина. На перший погляд.
Моя повага.

 No.392

File: 5HT-1.jpg (183.56 KB, 853x853) ImgOps

Все так, аноне, все так.
З дитинства на математику закохавсь!
А в 9 років знайшов у батьків Камасутру й почалося…

 No.393

>>389
Мені більше подобалося про ПавлоСлава, який згаяв найкращі роки життя токсично самостверджуючись за рахунок новачків на реплейсі. Не створив жодної програми, жодного сайту, на відміну від хлопця з ОП-посту.

 No.394

>>389
Ну це рівень БОГ, теж хочу так як він бути, але я шиз з рохуяреною нервовою системою СДВГ

 No.395

>>393
>ПавлоСлава
А що це за хуйня їбана?

 No.396

File: павлослав.png (26.79 KB, 140x138) ImgOps

>>395
Адмін реплейсу.

 No.397

>>396

Я аж злякався, сам не знаю чого.

 No.398

>>396
А що таке реплейс їбучий?

 No.399

>>398
Український форум програмістів. Доволі старий і з деякою активністю аж досі.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]