[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/p/ - Programming

1001 11010001 10000111
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: IMG_3073.jpg (62.41 KB, 413x544) ImgOps

 No.4

Перший задокументований фотографічно з'їзд JavaScript програмістів. (СеШе-А)

 No.5

>>4
Нащо відбирати славу в PHP.

 No.6

>>5
В них свої конференції. Ніхто нічого не відбирав.

 No.7

File: Screenshot 2022-01-27 at 1….png (1.05 MB, 1114x892) ImgOps

>>6
>>6
>В них свої конференції
Республіканські?

 No.8

>>7
Це яким чудом?, більшість веб-девів йобані ліваки.

 No.9

File: uzn_15358956264.jpg (16.96 KB, 560x330) ImgOps

>>8
Думаю, більшість нейобані і навіть неціловані.

 No.13

File: received_180972327374896.jpeg (42.53 KB, 900x507) ImgOps

>>9
Fact.

 No.14

File: Dont worry mods its censor….jpg (15.21 KB, 418x436) ImgOps

>>9
Navitj za ruku ne trymaly.

 No.17

>>14
Надто відверто, треба /f/ap.

 No.18

File: m5extej8j5f81.png (108.21 KB, 546x712) ImgOps

Koly kagete, ctco PHP — hivno, ne zabuvajte pro DgavaSkrypta.

 No.19

File: extjs-react-handling-data-….jpg (618.1 KB, 1920x900) ImgOps

>>18
Якщо говорити про складність входу до спеціалізації, то на захист Жабосценарію мушу зауважити, що там маються доволі мозкорозривні концепції, приміром React Redux. Коли був розібрався з цим, перехотів іти до фронтенду.

Не можу експердно судити про стан сучасного Пагепе, однак судячи з вічану, все доволі просто хіба заплутано.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]