[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 9ch-hail-satan.png (9.55 KB, 414x190) ImgOps

 No.13

Слава Сатані!

 No.14

>>13
>Сатанізм / ніцшеанство / нігілізм
Що? Написати три різні течії та поднати їх?
Автор, ти, напевно, укурений, бо іншої прицини я не розумію.

 No.15

File: 1659774928979175.png (1.44 MB, 1605x901) ImgOps

>>14
Ці течії тісно переплетені як С / C++ / Embedded. Кожне може існувати саме по собі, але часто подається у зв'язці.

 No.16

>>15
Дуже не згоден, але з ноута так лінь це все розписувати.

 No.17

>>16
>але з ноута
Ноут це вже як телефон? U mad? Не викаблучуйся.

 No.18

>>13
Не просто так по Сакам уїбало…

 No.19

File: 1656402296135.jpg (1.87 MB, 3108x2497) ImgOps

>>18
Satan mitt uns!

 No.20

>>17
>Ноут це вже як телефон?
Так, питання? Все життя на клавомишці сидів і буду, а ця мікроклава на ноуті нікуди не піде.

Була б ще клава, можна було б підключити й написати, але, на жаль, немає.

 No.21

>>20
>Все життя на клавомишці сидів і буду
Так я теж, навіть повноцінну клаву до ноута під'єдную. Але це не заважає мені вміти користуватися ноутом.

 No.22

>>21
Я тільки нещодавно його взяв, братан. Ще не звик, що до іншого - в мене пальці ще й великі.

 No.23

File: 1656201663461.jpg (820.46 KB, 1000x1414) ImgOps

>>22
Цьомки чмАфФкИ успіхів з пальчиками-пустунцями

 No.24

>>23
Дивлюся я на цю хуйню і розумію, що нігерське гей-порно було таки більш вишуканою хуйнею…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]