[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: пікча (3).jpg (74.65 KB, 1280x720) ImgOps

 No.45

Тут не буде якихось всеосяжних думок щодо якоїсь конкретної релігії чи взагалі релігійності.

Я ставлюся до людського тіла і взагалі до природи як до звичайних об'єктів(хай навіть дуже складних), в яких постійно відбуваються хімічні реакції, тобто переходи енергій. Це відношення я вважаю цілком логічним, хіба що це може трохи ускладнити сприйняття моралі, бо людина це вже не щось дивовижне а цілком зрозуміле, щось схоже на зірки.

Тим не менш, я не можу зрозуміти поняття свідомості. Простий рух електронів в нейронах міг би бути без свідомості, лише як нейромережа, яка вирішує що саме зараз їй робити. Свідомість же це наявність… думок, рефлексії, не знаю…

Якщо людський мозок, будучи, фактично, біологічним процесором, є свідомим, то чи є свідомими штучні процесори? Нейромережі?

Що таке свідомість?

 No.46

File: 1656394185159.jpg (842.39 KB, 3000x2448) ImgOps

>>45
>Що таке свідомість?

Якщо розкласти все на атоми аж до думок які суть спричинені хімічними реакціями в організмі та культурою, то виявиш, що єдине, що не розкладається — це Споглядач. Іншими словами — Свідомість.

Можна зайти з іншого боку — метод соліпсизму. Ти можеш засумніватися в усьому на світі, окрім своєї Свідомості, того Споглядача, що сприймає зовнішній світ, думки, фізіологічні процеси, усе змінне.

Що таке Споглядач-Свідомість? На це питання відповідають релігії Сходу, а на Заході та в ісламській традиції — езотеричні вчення.

Можеш пошукати в мережі:
Адвайта-Веданта
Буддизм
Суфізм
Герметизм


tl;dr Зазвичай Свідомість зводиться до прояву Космічного Розуму в різних редакціях.

Підкину ще цікаву проблему.
Свідомість існує до того як ти пам'ятаєш, що вона в тебе існувала? Бо спогади — це не зовсім достовірний факт про реальність.

Ймовірно твоя Свідомість існувала ще коли ти жив в утробі матері.

А може й раніше?…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]