[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/v/ - Videogames

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: CDPRimage.png (883.36 KB, 631x757) ImgOps

 No.10

Вершини і межі, існують лише ті, які ти сам обереш.

 No.11

File: cd-projekt-red-opens-offic….jpg (40.62 KB, 1920x1080) ImgOps

>>10
Хто на піку? Представник CD Projekt'у?

 No.12

File: bdf54ff0a818479fe40a3493f2….jpg (216.54 KB, 2550x791) ImgOps

>>11
Так точно.
Марцін Івінський (Marcin Iwiński) - CEO CDProjekt.

Польський підприємець, співзасновник (разом із Міхалом Кіцінським) CDProjekt, головний акціонер CD Projekt SA (головна компанія групи, до якої також входить GOG.com), володіє 12,64% акцій.

 No.13

File: 90667.jpg (376.97 KB, 1918x1055) ImgOps

>>12
Жодну гру CDP серйозно не грав, до речі, як і ҐТА.

А Варкрафт обожнюю. Шкода, що похерили рімейк і шкода, що класичний Варкрафт на Стімі не купиш..

 No.73

File: PNG-зображення.png (209.35 KB, 258x386) ImgOps

GOG’вці дивні. Купив FlatOut перший і другий, мовляв, з підтримкою Лінукса. А воно запускається через Wine! Я так і сам запускати Windows-ігри можу, це ж не означає підтримки платформи.

Так перша частина ще й роздільність не адаптує, грати хіба в манюсінькому віконечку на чверть екрану.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]