[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/v/ - Videogames

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: daggerfall-ero.jpg (209.07 KB, 1884x870) ImgOps

 No.52

8-бітні, 16-бітні, DOS-ігри та загалом шикарне старйо з епохи до 2000.

Непоганий каталог з демками: https://www.retrogames.cz

 No.53


 No.54

File: dos-recommendation.jpg (2.72 MB, 2094x3881) ImgOps


 No.56

>>52
Моя найулюбленіша гра раннього дитинства це Vectorman на Сєгу. Не знаю, чому мені так запав в душу дивний зелений чоловічок з бульбашок, але я грав у неї ну дуже довгий час. Там був приємний футуристичний саундтрек, різні чудернацькі рівні і боси. Приємні спогади

 No.57

>>54
>Z: The Bitmap Brothers

Таємницю спєцапєрациі розгадано![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]