[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Wolfgang.png (979.55 KB, 1490x1024) ImgOps

 No.2782

Хочу створити свою власну іміджборду. З чого починати? Ну там домен, хостинг, скрипт. Як довго запилювати і оформлювати цю тему і як захищатись від ворожих вайп атак? Якщо доживу до того моменту в реальності звісно…

 No.2783

File: 1675508426.329699-.jpg (283.44 KB, 1280x1110) ImgOps

А ще я хотів би створити свою мемопедію окрім власної іміджборди.

 No.2784

File: 1675954738500652.png (518.25 KB, 768x512) ImgOps

>>2782
Якщо використаєш готовий рушій, то все підняти можна за годину-дві. Якщо рушій достатньо мачурний, то має захист від школярського вайпу а в разі чого — ввімкнеш капчу.

Вічаном (як тут) користуватися не раджу, застаріла штука. Якби піднімав іміджборду, то спробував би LynxChan: https://gitgud.io/LynxChan/LynxChan

Отже, потрібен буде VPS, в ньому встановити твій рушій (зазвичай інструкції докладені), купити домен і спрямувати на твій новісінький VPS. Встановити безкоштовний SSL-сертифікат від Let's Encrypt (наприклад, зручно за допомогою certbot'а).
І все, готово — тільки в файлі конфігу й адмінці дооформиш до тією форми, яка тобі імпонує.

>>2783
Це фактично те саме, тільки треба використати wiki-рушій.

 No.2785

>>2784
А оплата власного іміджборд сайту чи будь якого іншого сайту власного створеного недорого коштує?

 No.2788

>>2785
VPS приблизно $5, хоча жлоби знаходять і дешевші.

Домен купляти на рік — суми дуже різні, від сотні чи двох сотень гривень до тисяч баксів.

Це все.

 No.2793

>>2788
>приблизно $5
$5 на місяць себто[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]