[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1561964191.3021-.jpg (40.93 KB, 720x300) ImgOps

 No.4489

Влаштуємо той самий Учан на цьому сайті. Збираю усіх динозаврів у цьому треді. Сидів на Учані та демотиваторах орг.юа ще з кінця 2015-го року.

 No.4490

File: 1561964142.430922-.jpg (85.01 KB, 720x300) ImgOps


 No.4491

File: 1562078026.046493-.jpg (77.92 KB, 1009x286) ImgOps


 No.4493

>>4489
>Сидів на Учані та демотиваторах орг.юа ще з кінця 2015-го року.

Я там був з 2009. Але оглядаючись, не сказав би, що Учан був класний. Напівдохлий, з адміністрацією, яка не зовсім тямила, що таке борди, й форсила понурі меми, зі специфічною аудиторією, без цікавих хоббі, зате зацикленою на москалях.

Всю діяльність Учану можна звести до однієї фрази — щоб не гірше як у москалів.

Меншовартість, ресентимент, силуване контентороблення. Це прикро згадувати.

Борди мають бути місцем для розваг.

 No.4494

>>4493
>Я там був з 2009.
Ого, а з комп'ютерного клубу був чи у когось рано з'явився інтернет при вдалих обставинах? У мене інтернет тільки був у 2011-му.

 No.4495

>>4494
Перший ПК мав у 2003. Лімітний інет десь 2005. Безлімітний, здається, з 2007. Не Київ, і навіть не місто великої 5.

 No.4509

File: 16681064902950.png (1.73 MB, 1500x863) ImgOps


 No.4650

File: Спогади 1.png (206.24 KB, 1876x1696) ImgOps


 No.4655

>>4489
То ти навіть Хатач не застав, а це була на мою думку найламповіша борда на короткий проміжок часу. Шкода Гак недопиляв…

 No.4657

>>4655
Я застав. Як на мене, вона не була лампова, а досить навіть ракова по контингенту. Проте от інновації Гака були свіжі й прогресивні, доволі круті навіть у масштабі світової бордо-сцени, не кажучи вже про укроборди особливо зараз, що лишилося, 1,5 криві футуба-параші. Втім я це тільки з часом усвідомив.

 No.4658

>>4657
Вручив рака на твій пост :)

 No.4659

File: 16908795190420.jpg (152.23 KB, 507x880) ImgOps

>>4658
Дякую за довіру.

 No.4795

File: Archive Uchanopack.png (191.29 KB, 1876x1696) ImgOps


 No.4796

>>4795
Хех, анон правильно передбачив про Трампа у 2016.

 No.4974

File: e079379643f0a9b2a4a468c20a….jpg (35.65 KB, 200x280) ImgOps


 No.4975

File: 49b91ab5e2b691ff69309b41a5….jpg (685.19 KB, 1754x2481) ImgOps


 No.4976

File: 44b3a87e876512119ec4f4e49a….jpg (24.88 KB, 300x100) ImgOps


 No.4977

File: 17473a1ecb9fd12b436cdd6b47….jpg (585.01 KB, 1179x786) ImgOps


 No.5114

File: 1694676110.193873-.jpg (92.17 KB, 300x401) ImgOps


 No.5115

File: Ясон_податкова.jpg (37.91 KB, 505x480) ImgOps


 No.5116

File: Ясон_ліс.jpg (71.43 KB, 604x403) ImgOps


 No.5117

File: Ясон_анфас.jpg (101.74 KB, 769x960) ImgOps


 No.5118

File: Ясон_фото.jpg (13.27 KB, 180x248) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]