[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1680200709662957.jpg (45.96 KB, 480x360) ImgOps

 No.4764

Пікрандом №2
Спека едішен

Попередній >>45

 No.4766

File: 1690092762943-2.jpg (221.15 KB, 960x1280) ImgOps


 No.4767

File: 1678974668408911.jpg (65.44 KB, 768x960) ImgOps


 No.4768

File: 1679218461210525.jpg (232.37 KB, 928x696) ImgOps


 No.4769

File: 1677265680131327.jpg (241.92 KB, 750x1006) ImgOps


 No.4770

File: 1677784187708828.jpg (59.45 KB, 680x673) ImgOps


 No.4771

File: 4827297a9cee0dd29e0924a4c5….jpg (40.61 KB, 300x250) ImgOps


 No.4772

File: 2694604e1aa65e3922d510e6e8….jpg (38.37 KB, 600x446) ImgOps


 No.4773

File: 5861b29f9699800932a54f2ec0….jpg (71.39 KB, 720x960) ImgOps


 No.4774

File: 056da2b8658079a8fb893ef71e….jpg (210.81 KB, 960x640) ImgOps


 No.4775

File: d775241caf511c8954e1048702….jpg (75.43 KB, 950x600) ImgOps


 No.4776

File: 4c19a594814ecd0cbf28f66cbc….jpg (154.13 KB, 800x533) ImgOps


 No.4780

File: 230731000120178677.png (284.66 KB, 591x573) ImgOps


 No.4785

File: Earth.png (436.66 KB, 512x512) ImgOps


 No.4786

File: David Della Rocco Boondock….png (774.73 KB, 1876x1696) ImgOps


 No.4789

File: 16928843728620.jpg (124.09 KB, 480x640) ImgOps


 No.4790

File: Giant_Aircraft_Comparison.….png (63.5 KB, 1920x640) ImgOps


 No.4791

File: gorsh.jpg (34.28 KB, 538x513) ImgOps


 No.4807

File: Russian_deserters_WWI.JPG (327.94 KB, 3180x2448) ImgOps


 No.4808


 No.4809

File: 9d3268bf5a1098c4151ed9dfec….jpg (946.18 KB, 1769x1334) ImgOps


 No.4810

File: 1e23a97d2d65b06a587a87a628….jpg (850.1 KB, 1000x796) ImgOps


 No.4811

File: 1692967275.955632-.png (120.14 KB, 1200x1697) ImgOps


 No.4826

File: F4kAMrQXIAAIH2L.jpeg (91.45 KB, 640x640) ImgOps


 No.4837

File: F22pUxeXUAATN9v.jpg (186.45 KB, 811x811) ImgOps


 No.4846

File: F4t3UmdWEAAPySl.jpeg (243.4 KB, 2048x1261) ImgOps


 No.4847

File: F4u7zAHXIAAcbZ2.jpeg (36.42 KB, 638x368) ImgOps


 No.4848

File: 1693318137677.jpg (132.5 KB, 700x467) ImgOps


 No.4850

File: wallhaven-w82wg7.jpg (1.01 MB, 2048x1365) ImgOps


 No.4876

File: 16932419082960.png (116.22 KB, 599x374) ImgOps


 No.4909

File: F4346KJWsAA7agw.jpeg (84.24 KB, 825x721) ImgOps


 No.4910

>>4909
В чому прикол? Це Стерненко?

 No.4912

>>4910
Ага, це відсилка на серіал Брекін Бед. Я його не дивився, але бачив уривки на тіктоці. Це дуже тонкий жарт, шкода, що не всі його зрозуміють))

 No.4914

>>4912
З серіалом проблем не маю, я його дивився майже весь. Але до чого тут рагуль Стерненко?

 No.4915

>>4914
Я зроз, але не одразу. Злі язики кадуть, що МС Есдабес кришував наркоту. Але не люблю я його не за це. Всі парамілітарні групи роблять якісь темні справи, не думаю що Правий Сектор виняток з цього правила.

 No.4916

File: 081e265c449f52ed47020a8b58….jpg (465.68 KB, 746x1000) ImgOps

Стерненко, повертайся наркотою барижити, припиняй пропагандонстввати.

 No.4921

>>4915
>Злі язики кадуть, що МС Есдабес кришував наркоту
Ой, ну тепер навіть якийсь проблиск симпатії відчув до нього. Але загалом не люблю ні поцріотів, ні медіа-блядів.

 No.4922

File: 16674798593903.jpg (350.9 KB, 780x1080) ImgOps


 No.5073

File: 1692019208185150.jpg (1.69 MB, 1983x1586) ImgOps


 No.5074

File: 1694607979025781.jpg (2.41 MB, 2685x3999) ImgOps


 No.5075

File: 1693689265924240.jpg (2.32 MB, 1002x1502) ImgOps


 No.5076

File: 1681287290998.jpg (11.86 KB, 160x239) ImgOps


 No.5077

File: 1691309501315489.jpg (2.18 MB, 2426x3234) ImgOps


 No.5144

File: 9ch team.png (1.24 MB, 1876x1696) ImgOps


 No.5145

File: Hellraiser 3-4063590763.png (1.55 MB, 1600x900) ImgOps


 No.5146

>>5144
Це Майнкрафт? Як в нього взагалі вкотитися?

 No.5147

File: hoh.png (1 MB, 1876x1696) ImgOps


 No.5148


 No.5149

File: photo_2021-09-18_17-56-48.jpg (38.7 KB, 1153x1280) ImgOps

>>5148
Мене вбив Vladimir Putin, кек

 No.5150

>>5149
Ти там був? Лол.

 No.5156

File: random.png (1.09 MB, 1876x1696) ImgOps


 No.5160

File: picrandom drawing PC.png (419.58 KB, 512x512) ImgOps


 No.5172

File: Illustration_of_a_hermaphr….jpg (70.1 KB, 421x783) ImgOps


 No.5175

File: 432127213.jpg (51.41 KB, 524x699) ImgOps


 No.5176

Новая операция: отрезать провод, который для оплаты товара, скинуть на пол, пролить соки

 No.5177

File: avatars-8IfJmYHicZO6NQMs-z….jpg (15.27 KB, 240x240) ImgOps

>>5176
Вийди нахуй звідси!

 No.5220

File: 0_Gaius_Flavius_Valerius_C….JPG (6.13 MB, 2592x3888) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]