[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: $fdugh93ie9dfrfgrtrrewffdg….png (325.78 KB, 1876x1696) ImgOps

 No.5766

Я передбачу майбутнє у цьому треді на свій розсуд.

 No.5966

>>5766
Ми заживемо у 2124 році! От побачите! Залишилось ще трошки почекати!

 No.6324


 No.6325


 No.6327


 No.6328


 No.6329


 No.6332


 No.6351

>>6327
Хехех, наша епоха настільки змаліла, що вже навіть не створює власні варіанти майбутнього, а просто відсуває часові рамки варіантів майбутнього, яке створили в 80-их і 90-их.

>>5966
Мені здається, що нічого особливо не зміниться в найближчому майбутньому. Технологічний прогрес заповільнюється, а геополітичний баланс розхитується.

Тож до другої половини 21 ст. особливо нічого не зміниться, за винятком може несуттєвих споживчих технологій АБО нас реально чекає пост-апокаліптика з темними часами, занепад технологій, політичних інституцій, рівня життя і т.і.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]