[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1611039129767.png (290.03 KB, 524x485) ImgOps

 No.6639

Зачем мы живём в этом мире?

 No.6640

Стули піддувало руснява хуйня

 No.6641

>>6639
Ти маєш визначити свою мету сам. Іноді шукати свою мету треба довго і наполегливо.

 No.6642

>>6640
Свисни в прутня, русофоб кімнатний.

 No.6643

File: istockphoto-508918798-612x….jpg (49.59 KB, 612x408) ImgOps

>>6642
>>6640
Стуліть їбальники обидва.

 No.6647

>>6642
Можу відрізати тобі.
Ще один чмошник.

 No.6648

>>6647
Краще до Нового Року готуйся, дурник. Можливо, це твій останній Новий Рік.

 No.6649

>>6648
Не давай поради тим, хто їх не просить. Базові правила ввічливості для тупих чмонь як ти. Не дякуй.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]